Lezingen op aanvraag

Er kunnen lezingen verzorgd worden op basis van een groot aantal elementen afhankelijk van doel en doelgroep.
Madama put uit haar hele oeuvre zowel beeldende kunst, kunstbeschouwing, boeken en gedichten eventueel verlevendigd met haar pianomuziek.
Een lezing van Madama is een ervaring. Zij werkt interactief met het publiek en deelt haar kennis en levenswijsheid.
Enkele voorbeelden van thema's :
Macht/Onmacht
Dienstbaarheid/kwetsbaarheid
Nieuw leiderschap
Ik Ben code, de essentie van het Zijn
Madama kan ook n.a.v. elk schilderij van haar boek 'De Nieuwe Stroming, Kunst als Medicijn van Zijn' een lezing houden.

Kortom, u kunt een lezing verzorgd krijgen gebaseerd op uw wensen en op locatie naar keuze.
Lezingen kunnen natuurlijk ook gegeven worden op onze locatie Paradama da Esperanza in Maria Hoop.
Neem contact op middels het contacformulier en probeer uw wensen te formulieren. Samen komen wij er zeker uit.